گیج

در حال نمایش 1–16 از 49 نتیجه

گیج توپی برونرو سایز 1 1/8-12 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 1 1/8-12 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۱ ۱/۸-۱۲ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 1"-12 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 1"-12 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۱″-۱۲ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 1/2-20 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 1/2-20 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۱/۲-۲۰ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 10-32 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 10-32 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۱۰-۳۲ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 3/4-16 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 3/4-16 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۳/۴-۱۶ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 3/8-24 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 3/8-24 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۳/۸-۲۴ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 4-48 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 4-48 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۴-۴۸ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 7/16-20 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 7/16-20 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۷/۱۶-۲۰ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو سایز 7/8-14 UNF 2Bگیج توپی برونرو سایز 7/8-14 UNF 2B

گیج توپی برونرو سایز ۷/۸-۱۴ UNF 2B

(0)
گیج توپی برونرو لوله سایز G1 1/2-11گیج توپی برونرو لوله سایز G1 1/2-11

گیج توپی برونرو لوله سایز G1 1/2-11

(0)
گیج توپی برونرو لوله سایز G2"-11گیج توپی برونرو لوله سایز G2"-11

گیج توپی برونرو لوله سایز G2″-11

(0)
گیج توپی برونرو لوله سایز G3/4-14گیج توپی برونرو لوله سایز G3/4-14

گیج توپی برونرو لوله سایز G3/4-14

(0)
گیج توپی برونرو لوله سایز G3/8-19گیج توپی برونرو لوله سایز G3/8-19

گیج توپی برونرو لوله سایز G3/8-19

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M10*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M10*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M10*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M11*0.75 6gگیج رینگی برونرو سایز M11*0.75 6g

گیج رینگی برونرو سایز M11*0.75 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M12*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M12*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M12*1 6g

(0)
X