گیج رینگی

در حال نمایش 1–16 از 44 نتیجه

گیج رینگی برونرو سایز M10*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M10*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M10*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M11*0.75 6gگیج رینگی برونرو سایز M11*0.75 6g

گیج رینگی برونرو سایز M11*0.75 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M11*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M11*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M11*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M12*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M12*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M12*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M12*1.25 6gگیج رینگی برونرو سایز M12*1.25 6g

گیج رینگی برونرو سایز M12*1.25 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M12*1.75 6gگیج رینگی برونرو سایز M12*1.75 6g

گیج رینگی برونرو سایز M12*1.75 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M14*0.75 6gگیج رینگی برونرو سایز M14*0.75 6g

گیج رینگی برونرو سایز M14*0.75 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M14*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M14*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M14*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M14*1.25 6g

گیج رینگی برونرو سایز M14*1.25 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M14*1.5 6gگیج رینگی برونرو سایز M14*1.5 6g

گیج رینگی برونرو سایز M14*1.5 6g

(0)
گیج رینگی گیج رینگی نیز مانند گیج دهانه اژدری برای اندازه گیری فیچرهای خارجی مانند شفت مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که مانند گیج توپی باید در دو مرحله قطعه را در آن تست کرد و از لحاظ سرعت اندازه گیری از گیج دهانه اژدری پایین تر است. و در مواردی بصورت یک عددی(فقط برو یا نرو) . الته در زمان خرید به این نکته مهم بسیار دقت کنید که قسمت برو یا GO  ابزار بطور کامل باید بر رزوه ای که دارای سایز و کلاس یکسان با آن می باشد بسته شود و قسمت نروی آن یا NOTGO نباید بسته شود در غیر اینصورت ابعاد رزوۀ (پیچ) قطعه تولیدی ایراد دارد.گیج رینگی گیج رینگی نیز مانند گیج دهانه اژدری برای اندازه گیری فیچرهای خارجی مانند شفت مورد استفاده قرار می گیرد، با این تفاوت که مانند گیج توپی باید در دو مرحله قطعه را در آن تست کرد و از لحاظ سرعت اندازه گیری از گیج دهانه اژدری پایین تر است. و در مواردی بصورت یک عددی(فقط برو یا نرو) . الته در زمان خرید به این نکته مهم بسیار دقت کنید که قسمت برو یا GO  ابزار بطور کامل باید بر رزوه ای که دارای سایز و کلاس یکسان با آن می باشد بسته شود و قسمت نروی آن یا NOTGO نباید بسته شود در غیر اینصورت ابعاد رزوۀ (پیچ) قطعه تولیدی ایراد دارد.

گیج رینگی برونرو سایز M15*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M16*0.75 6gگیج رینگی برونرو سایز M16*0.75 6g

گیج رینگی برونرو سایز M16*0.75 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M16*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M16*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M16*1 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M16*1.5 6gگیج رینگی برونرو سایز M16*1.5 6g

گیج رینگی برونرو سایز M16*1.5 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M16*2 6gگیج رینگی برونرو سایز M16*2 6g

گیج رینگی برونرو سایز M16*2 6g

(0)
گیج رینگی برونرو سایز M18*1 6gگیج رینگی برونرو سایز M18*1 6g

گیج رینگی برونرو سایز M18*1 6g

(0)
X