مته معمولی ته گرد

در حال نمایش 1–16 از 74 نتیجه

مته آهن 0.5 دهم طول استانداردمته آهن 0.5 دهم طول استاندارد

مته آهن ۰.۵ دهم طول استاندارد

(0)
مته آهن 0.7 دهم طول استانداردمته آهن 0.7 دهم طول استاندارد

مته آهن ۰.۷ دهم طول استاندارد

(0)
مته آهن 0.8 دهم طول استاندارد

مته آهن ۰.۸ دهم طول استاندارد

(0)
مته آهن 1.5 طول استاندارد

مته آهن ۱.۵ طول استاندارد

(0)
مته آهن 10 طول استانداردمته آهن 10 طول استاندارد

مته آهن ۱۰ طول استاندارد

(0)
مته آهن 10 طول استانداردمته آهن 10 طول استاندارد

مته آهن ۱۰ طول استاندارد

(0)
مته آهن 10.2 طول استاندارد

مته آهن ۱۰.۲ طول استاندارد

(0)
مته آهن 10.2 طول استانداردمته آهن 10.2 طول استاندارد

مته آهن ۱۰.۲ طول استاندارد

(0)
مته آهن 10.5 طول استانداردمته آهن 10.5 طول استاندارد

مته آهن ۱۰.۵ طول استاندارد

(0)
مته آهن 10.5 طول استاندارد

مته آهن ۱۰.۵ طول استاندارد

(0)
مته آهن 11.3 طول استاندارد

مته آهن ۱۱.۳ طول استاندارد

(0)
مته آهن 11.3 طول استانداردمته آهن 11.3 طول استاندارد

مته آهن ۱۱.۳ طول استاندارد

(0)
مته آهن 11.5 طول استانداردمته آهن 11.5 طول استاندارد

مته آهن ۱۱.۵ طول استاندارد

(0)
مته آهن 11.5 طول استانداردمته آهن 11.5 طول استاندارد

مته آهن ۱۱.۵ طول استاندارد

(0)
مته آهن 12 طول استانداردمته آهن 12 طول استاندارد

مته آهن ۱۲ طول استاندارد

(0)
مته آهن 12 طول استانداردمته آهن 12 طول استاندارد

مته آهن ۱۲ طول استاندارد

(0)
X